Soproizvodnja

( KOGENERACIJA )

Soproizvodnja ali kogeneracija toplotne in električne energije (angleško combined heat and power – CHP) je proces sočasnega pretvarjanja energije goriva v toploto in električno energijo. Električni generator poganja mehanska energija vrtečih se delov motorjev oziroma turbin. Pri pretvorbi notranje energije goriv v mehansko se sprosti velika količina toplote, ki jo pri tem načinu koristno uporabimo. To je tudi osnovna razlika med soproizvodnjo in ločeno proizvodnjo električne energije. Sočasna izraba goriva za pridobivanje toplotne in električne energije omogoča velike prihranke primarne energije in zmanjšanje stroškov energetske oskrbe, ne da bi bilo treba spreminjati proizvodne procese. Zaradi visoke učinkovitosti sistema je primarna poraba energije nižja in s tem se pomembno zmanjša vpliv na okolje.

PREDNOSTI SOPROIZVODNJE

Pretvorite svojo energijo v priložnost! Brez dodatnih investicij v osnovna sredstva.

UČINKOVITO
SPTE je energetsko najbolj učinkovit način izrabe goriv. Toplotna in električna energija nastaneta tam, kjer se uporabita, zato ni izgub pri distribuciji.
FINANČNI PRIHRANKI
Pri Energenu vam jamčimo cenejši nakup toplote in električne energije, in to brez investicij v osnovna sredstva. Zaradi visoke učinkovitosti sistema so stroški ogrevanja in priprave sanitarne vode za uporabnika do 40% nižji.
ZANESLJIVO
Pri SPTE električna in toplotna energija nastajata na mestu proizvodnje in se koristita neposredno po nastanku in neodvisno od javnega omrežja, zato ti sistemi nudijo večjo zanesljivost oskrbe.
OKOLJU PRIJAZNO
Primarna poraba energije je manjša kot pri tradicionalni proizvodnji, zato so izpusti toplogrednih plinov (CO2) in ostalih škodljivih snovi (CO, SO2 in NOX) za 30% nižji.

Objekti, primerni za vgradnjo SPTE

“S soproizvodnjo elektrike in toplote pomembno prispevamo k prožnem delovanju energetske krajine in zanesljivo oskrbo z nizkoogljično energijo.”

Marko Seršen

Direktor, Energen, d.o.o.
TELEFON:
+386 0820 50932
NASLOV:
Energen, energetske storitve d.o.o.
Tehnološki park 22A – stavba F ( 4. nadstropje – desno)
1000 Ljubljana
EMAIL:
info@energen.si