Ekipa

Marko Seršen, univ. dipl. gosp. inž. str.
Direktor
Uživam v vodenju podjetja in v delu s sodelavci, s katerimi skupaj utiramo pot k uspehu. V podjetju skrbim za pozitivno energijo in nove poslovne ideje. Zavedam se nujnosti prilagajanja na spremembe v poslovnem okolju, zato vedno stremim k izboljšavam in višji kakovosti. Trenutno se ukvarjam s projektom lastne proizvodnje SPTE enot.
Anja Binter, univ.dipl.ekon.
Namestnica direktorja
Skrbno ravnanje z zaposlenimi in pozitiven pristop do dela mi omogočata učinkovito vodenje financ podjetja in upravljanje s kadri. Z razvojem posameznikovih kompetenc spodbujamo timsko delo in pripadnost ter prispevamo k hitrejši rasti podjetja.
Borut Kovač, dipl.inž.el.
Vodja servisne službe
Skrbim za ažurno in profesionalno izvedbo poprodajnih aktivnosti v podjetju in optimizacijo delovanja SPTE naprav pri javnih in zasebnih partnerjih. Dolgoletne izkušnje s servisiranjem SPTE naprav mi pomagajo pri tehničnem vodenju vgradnje SPTE enot.
Maja Badovinac, uni.dipl.kom.
Vodja energetskega pogodbeništva ESCO
Vodim projekte energetskega pogodbeništva po modelu ESCO za tujino. S širjenjem mreže poslovnih kontaktov si prizadevam za večjo prisotnost našega podjetja na svetovnih trgih. Dolgoletne izkušnje na področju tržnega komuniciranja uporabljam vsakodnevno pri marketinških aktivnostih v podjetju.
Slaviša Stojanović, INŽ.STR.
Vodja prodaje
Kot vodja prodaje menim, da brez optimizacije termične in električne energije v prihodnje ne moremo več delovati , predvsem pri tehnoloških procesih, zato stremimo k razvoju in implementaciji izdelka, ki bo zadovoljil celoten trg glede pokrivanja potreb po toploti v industrijskih objektih. Prizadevamo si ponuditi konkurenčno in tehnično dovršeno SPTE napravo s celovitimi poprodajnimi aktivnostmi.
Tomaž Podkoritnik, DIPL. INŽ. STR.
Konstrukter - tehnolog
S svojimi dolgoletnimi izkušnjami skrbim za celovit razvoj SPTE naprav, pri čemer upoštevam vse tehnične in okoljske standarde, da lahko uporabniku zagotovim optimalno delovanje postrojenja.
Anja Lapornik, mag.posl.ved
Poslovna sekretarka
Izkušnje v administraciji in logistiki mi omogočajo, da lahko poslovni procesi v našem podjetju potekajo optimizirano. K nemotenem delovanju skrbim tudi s podporo računovodstvu. S tem prispevam k zadovoljstvu naših dobaviteljev in ostalih strank.
Aleš Rošer dipl.inž.str.
Vodja proizvodnje
S pravilnim pristopom in upoštevanjem standardov si prizadevam za optimalno in uspešno proizvodnjo SPTE naprav. Zavedam se, da je skrb za varnost pri delu ter skrb za pravilno uporabo delovne opreme zelo pomembna.
Servisna ekipa
Naša ekipa izkušenih serviserjev je zadolžena za servisiranje več kot 120 SPTE naprav na slovenskem trgu. Ekipo sestavljajo strokovnjaki s  področja strojništva in elektrotehnike, ki prav vsak dan v letu zagotavljajo kakovostne storitve na področju vzdrževanja in upravljanja SPTE naprav različnih proizvajalcev in moči.
Odlikujejo nas kratki odzivni časi ter bogate izkušnje na področju servisiranja SPTE naprav in pripadajoče opreme. 
TELEFON:
+386 0820 50932
NASLOV:
Energen, energetske storitve d.o.o.
Tehnološki park 22A (Tehnološki park – stavba F)
1000 Ljubljana
EMAIL:
info@energen.si